22 May 2009

Planescape III

A wizened sage consulting his mimir. A githzerai monk.

4 comments:

Mejo said...

A kaje mimir??
Kako mi taj Planescape ne ide u glavu...

Domigorgon said...

Mimiri su magični metalni diktafoni, obično oblika lubanje, koji lebde i odgovaraju na unaprijed usnimljena pitanja. :)

Mejo said...

Planescape, kako je to... Bizarno!

Domigorgon said...

That's the idea. :)