24 November 2011

Max Jaguar #35


Script by mcn:

1. Max gleda grofa izbliza. Ovaj mrtav, biljka-biljka. Rosa iza.
Max: Grof ... mrtav je.
Rosa: Već stotinu godina.

2. Rosa prilati Maxu.
Max: A vi? Kako to da ste još živi?
Rosa: Ja sam cvet na ovoj lozi. Opstajem ...

3. Rosa s oba dlana zgrabi Maxa za obraze i snažno ga poljubi. Možda možemo vidjeti kako Max kopni jer ga poljubac isisava.
Rosa: ... od poljupca ...
Rosa: ... do poljupca!

4 comments:

Shuckey said...

Fantastično!

Hrvoje Bratanić AKA Shuckey

Shuckey said...

Spektakularno!

Hrvoje Bratanić AKA Shuckey

Shuckey said...

Nenadmašno!

Hrvoje Bratanić AKA Shuckey

Shuckey said...

Genijalno!

Hrvoje Bratanić AKA Shuckey