21 August 2013

Zadar 3D


Fantasy verzija srednjovjekovnog Zadra; SketchUp 3D model.

4 comments:

Maxim said...

Ajmo! O'ćmo novo!

Domigorgon said...

Imam toliko posla da mi je teško išta započeti. :(

Maxim said...

A, da, zaboravio da je početak školske godine.

Domigorgon said...

Je, a i bliži mi se stručni ispit.