30 January 2013

Džuka Džabalebaroš 31


Ovaj Džuka smješten je u jednom osječkom kafiću i posvećen jednom osječkom bartenderu. :)

A tu je i još jedna pre-made pozadina:


1 comment:

Deda said...

Amsterdam! :D