29 September 2014

Džuka Džabalebaroš 41


Hvala Mzungu Luki za citat Emme Goldman (koji sam malo frizirao i parafrazirao):
Anarhizam se, dakle, stvarno zalaže za oslobođenje ljudskoga uma od vlasti religije; za oslobođenje ljudskoga tijela od vlasti vlasništva; za oslobođenje od okova i ograničenja vlasti. Anarhizam se zalaže za društveni poredak zasnovan na slobodnom udruživanju pojedinaca kako bi proizvodili stvarno društveno bogatstvo; za poredak koji će jamčiti svakom ljudskom biću slobodan pristup zemlji i puno uživanje u životnim potrepštinama, prema individualnim željama, ukusima i sklonostima... Anarhizam je filozofija suverenosti pojedinca. On je teorija o društvenom skladu. On je velika, uzburkana, živa istina koja rekonstruira svijet i koja će najaviti zoru!

2 comments:

Biuk said...

super! četresčetvrta pasica se bliži! to ti je za miQro-album! ah! što je Q moro propast! al drago mi je da ide džuka! pa makar i sporo!

Domigorgon said...

Jebiga, i ja bih ga rado vidio u nekakvoj knjižici kao što je bila maliQ edicija. :)